Vermogensbeheer.


Stichting Beheer Derdengelden Vleeming c.s. is verantwoordelijk voor het beheer van uw vermogen, of dit vermogen nu uit incassoactiviteiten komt of rechtstreeks van u zelf. het staat veilig op een derdengeldenrekening.

De Stichting Beheer Derdengelden Vleeming c.s. beheert momenteel gelden en goederen voor 750 klanten met een totale waarde van 50 miljoen euro.

Na een incassozaak of een andere dienst die wij leveren, of als een klant erom vraagt maken wij de tegoeden aan de rechthebbende over, dat kan de klant zijn of een andere aantoonbare rechthebbende, b.v. na overlijden.